Uw huisarts blijft uw huisarts


Een huisartsennetwerk is een samen - werkingsverband waarbij de deelnemende artsen elk in hun eigen praktijk blijven werken. Wij gebruiken hetzelfde elektronisch medisch dossier en kunnen de dossiers van elkaar raadplegen indien nodig.

· Bij afwezigheden door navorming, ziekte of vakantie kunnen we elkaar vervangen.
· Indien u niet wenst dat een andere arts uw medisch dossier kan inkijken gelieve dit schriftelijk kenbaar te maken en met uw huisarts te bespreken.  

Voorschriften en attesten


Een voorschrift kan wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is tijdens de raadpleging. Wij mogen dus geen telefonisch gevraagde voorschriften en attesten afleveren.

Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgend consult vereist is. Maak daarom tijdig een afspraak.

Uw huisarts mag enkel de attesten uitschrijven die stroken met de waarheid. Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek. Het is dus noodzakelijk om hiervoor naar het spreekuur te komen.

Globaal Medisch Dossier

Het globaal medische dossier bundelt al uw medischegegevensop één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing de noodzakelijke gegevens uit een dossier meegeven. Bovendien betalen patiënten die zich inschrijven voor het GMD minder remgeld bij elke arts van het netwerk.

Huisbezoeken

Kunnen ofwel:
         
· Telefonisch aangevraagd worden via de vertrouwde nummers.
· Liefst voor 12 uur ’s middags .
· Enkel voor patiënten die te ziek of te oud     zijn om zich te verplaatsen.


Raadplegingen

Enkel op afspraak!

Dit kan ofwel: 
· Via www.huisartsendevlier.be 
· Telefonisch via de vertrouwde nummers ;
· Tijdens de raadpleging: u legt met de arts zelf de volgende afspraak vast .

Let op! 
· 1 afspraak = 1 patiënt .
· Kom op tijd .
· Meld minstens 1 uur op voorhand af indien u belet bent.

Wachtdienstregeling

Op weekdagen van 19 uur ’s avonds tot 8 uur 's morgens, tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht via het centraal oproepnummer : 070/24.62.46.